Red Brick Apartments

Ul. Kurniki 3
31-156 Kraków
Tel.: + 48 12 628 66 00, 628 66 20
Fax.: + 48 12 430 19 19

e-mail: redbrick@redbrick.pl

Rezerwacja

Tel.: + 48 12 628 66 00
Fax: + 48 12 430 19 19
e-mail:
rezerwacja@redbrick.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GO spółka z ograniczona odpowiedzialnością ska z siedzibą w Krakowie.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą dostawcy usług zaopatrujących naszą firmę w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne (dostawcy usług teleinformatycznych, oprogramowania, firmy kurierskie i pocztowe, obsługa prawna i windykacyjna);

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres minimum 6 lat lub do odwołania zgody;

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne;

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.